ORGANIZATORZY

INVESTOR DAY

PROGRESSIVE

Poznaj programy inwestycyjne wiodących polskich spółek i kluczowe kroki w budowie ich wartości

20 czerwca 2023

Chcę wziąć udział:

Dlaczego Progressive Investor Day?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych w 2022 roku wyniosły 197,4 mld zł (+5,9% r/r). Część z nich jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie*.


Zgodnie z analizami Europejskiego Banku Inwestycyjnego z 2021 r., 80% polskich przedsiębiorstw planuje zwiększenie inwestycji**.


Transakcje na polskim rynku venture capital wyniosły w 2022 roku 3,6 mld zł, a na rynku publicznym: 8,7 mld zł ***.


Od momentu wejścia do Unii Europejskiej do 2020 r. polska gospodarka wzrosła o 84,6% wobec 18,2% średniego skumulowanego wzrostu UE-27****.

IconIconIcon

Źródła:


* GUS

** Europejski Bank Inwestycyjny

*** Dane VC: PFR Ventures, dane rynek publiczny: GPW

****MFiPR

Icon

O czym dowiesz się podczas Progressive Investor Day?

Zapraszamy na panele dyskusyjne oraz prezentacje, w których wezmą udział przedstawiciele polskich spółek skutecznie realizujących założenia strategiczne, plany inwestycyjne oraz eksperci inwestycyjni.

Icon

ETAPY BUDOWY WARTOŚCI

 • Jakie były kluczowe kroki milowe polskich spółek w drodze do obecnej pozycji rynkowej?

 • Jakie na przestrzeni lat pojawiały się ryzyka i wyzwania oraz szanse i możliwości?

 • Co było ‘game changerem’ na przestrzeni lat?
Icon

PROGRAMY INWESTYCYJNE I STRATEGIE

 • Z czego wynikało powstanie określonych przedmiotowo i czasowo planów inwestycyjnych?

 • Jak wyglądała ich realizacja i jak wpisywały się w wieloletnie strategie rozwoju?

 • Czy spółki rozważają kolejne inwestycje i w jakich obszarach?

 • Czy realizują lub planują redystrybuować zysk do akcjonariuszy?
Icon

PODEJŚCIE DO PRE-IPO I IPO/SPO

 • Na jakie czynniki zwracają uwagę inwestorzy instytucjonalni w spółkach na różnych etapach rozwoju?

 • Jakie aspekty są istotne w podejściu do wycen i ocen perspektyw spółek z branż – od innowacyjno-technologicznych po podmioty z branż old economy?
Icon

EMISJE AKCJE A WZROST SKALI BIZNESU

 • W jaki sposób pozyskanie kapitału na rynku publicznym przyczyniło się do realizacji kluczowych założeń strategicznych?

 • Jak zarządy spółek oceniają obecność na rynku kapitałowym i jego przyszłość z perspektywy ostatnich lat ?
Icon

PRZYSZŁOŚĆ NA GIEŁDZIE I W GOSPODARCE

Zaproszeni goście poruszą m.in. następujące tematy:

 • Jak ludzie biznesu i zarządzający funduszami oceniają perspektywy gospodarcze w kontekście m.in. sytuacji na Ukrainie, presji inflacyjnej i innych ryzyk, w tym bankowych?

 • Czy i w jakich kierunkach geograficznych spółki planują ekspansję? Na jakie aktywa stawiają fundusze w perspektywie najbliższych 12 miesięcy?

Celem wydarzenia jest powiązanie hasła INWESTOWANIE:

Inwestorów w spółki,
z różnych branż i na różnych etapach wzrostu.

Spółek w rozwój biznesu, przekładającego się na wartość dla inwestorów.

Image

INWESTOWANIE

__________________________________________________________________________________________________________

Agenda

13:00 - 13:30

PREZENTACJA I

Julita Czyżewska, NEUCA

Tomasz Pilecki, NEUCA

Marcin Połowniak, NEUCA

20 czerwca 2023

PREZENTACJA II

Mikołaj Małaczyński, Legimi

11:00 - 12:30

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

PANEL I

Kluczowe kroki polskich firm w procesie budowy wartości – programy inwestycyjne, emisje akcje, strategie rozwoju. Jak realizowane były etapy milowe wzrostu, czym były motywowane? jak wygląda otoczenie rynkowe i przyszłość spółek?

PRELEGENCI:

Martin Balawajder, 11 bit studios

Maciej Jasiewicz, Grupa Recykl

Bartłomiej Piekarski, Data Walk

Łukasz Szałaśnik, Vercom

Wojciech Iwaniuk, InnerValue


PROWADZĄCY:

Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów

PREZENTACJA III

Łukasz Feldman, DB Energy

13:30 - 14:00

PREZENTACJA IV

Magdalena Maruszczak, Forigi

14:00 - 15:30

PANEL II

Specyfika inwestowania na etapie pre-IPO a IPO/SPO oraz perspektywy giełdowe i warunki makroekonomiczne – punkt widzenia ekspertów rynkowych. Jakie są kluczowe aspekty analityczne do decyzji inwestycyjnych w spółki growth i value?

PRELEGENCI:

Sebastian Buczek, Quercus TFI

Wojciech Pysiewicz, WP2 Investments

Michał Chabowski, Rubicon Partners

Kris Siemionow, Biofund/Medicalgorithmics


PROWADZĄCY:

Sylwia Jaśkiewicz, DM BOŚ

15:30 - 16:00

PREZENTACJA V

Maciej Gamrot, Medicalgorithmics S.A.

Informacje organizacyjne

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizator przyjmuje zgłoszenia do uczestnictwa w szkoleniu poprzez powyższy formularz zapisów najpóźniej do godz. 10:00 na dzień przed planowanym terminem eventu (20 czerwca br.).


Organizator (administrator danych osobowych) będzie przetwarzał dane osobowe zgłoszonych uczestników szkolenia online w celu organizacji omawianego wydarzenia. Zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z organizacją szkolenia online są określone w regulaminie dostępnym na stronie internetowej: https://innervalue.pl/polityka-prywatnosci/.


Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia online oraz zmiany jego zakresu przedmiotowego, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatorów czy partnerów merytorycznych.


Organizatorem szkolenia online jest InnerValue Sp. z o.o. oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

m.grzejszczak@innervalue.pl

Pytania prosimy kierować na adres mailowy:

Dni
Godzin
Minut
Sekund
Zapisz się

Kontakt

Do końca zapisów pozostało:

PATRONI MEDIALNI:

Icon Icon Icon Icon Image Image